Åhlander Juridik

Avtal och dokument för företag och privatpersoner

Beställ ett familjerättsligt avtal eller dokument!

En enkel lösning och ett korrekt avtal ger lugn och ro.

Åhlander Juridik löser dina familjerättsliga frågor så att allt blir enkelt, klart och tydligt för dig. Vi går tillsammans igenom dina frågeställningar och samtalar om vad du vill uppnå. 

De vanligtaste avtalen och dokumenten är: äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev, bouppteckning, bodelningsavtal, arvskifte och skuldebrev.

Välkommen att boka ett möte för rådgivning!

 

Jur. kand. Armi Åhlander

Telefon: 073-987 53 56

Mejl: armi@ahlanderjuridik.se 

Besöksadress: Ringvägen 100, Stockholm