Åhlander Juridik

Avtal och dokument för företag och privatpersoner

Åhlander Juridik

Ett möte är en bra start vid förändring.

Åhlander Juridik startades och drivs av Jur. kand. Armi Åhlander sedan sju år tillbaka. Efter en lång erfarenhet inom affärslivet har jag mycket kunskap att dela med mig av när det gäller affärsjuridik. Verksamheten har vidareutvecklats att omfatta familjerätt och juridik för föreningar.

Målsättningen är att genomlysa problemställningar för att finna en enkel, klar och tydlig lösning. Allt för att skapa en bra grund att stå på inför framtiden. Det sker genom rådgivning eller förhandlingar mellan flera parter. Till sist upprättas vanligen ett nytt avtal.

Välkommen med dina frågor!

Jur. kand. Armi Åhlander

Telefon: 073-987 53 56

Mejl: armi@ahlanderjuridik.se

Besöksadress: Ringvägen 100, Stockholm